Frisco som lyckas sätta upp en fågelholk under en timme.  Vitas. Katternas katt. Jag har haft    
besökare sedan 16 november 1996
Ingen vet varför
(c) Frisco, på alla bilder